Ĺ kolenĂ­

Aktuální školení

Praktické použití zákona o kybernetické bezpečnosti (z.č.181/2014 Sb), s využitím mezinárodních norem ISO
ManaĹľer KB
Architekt KB
Auditor

Ochrana osobních údajů v roce 2018 dle nařízení EU (GDPR)
GDPR- Ăşvod do problematiky
GDPR - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Systémová školení
ManaĹľer kvality  –  ISO 9001:2015
ManaĹľer  EMS – ISO 14001:2015
Manažer BOZP – BS OHSAS 18001:2007
Interní auditor systému řízení – QMS, EMS, OHSAS (včetně kombinací)
Systém řízení bezpečnosti informací – ISO/IEC 27001:2013
InternĂ­ auditor systĂ©mu řízenĂ­ informacĂ­ – ISO/IEC 27001:2013
Pravidla a principy řízení služeb – dle ISO/IEC 20000 -1:2011
Systém managementu kvality projektového řízení
Požadavky Společenské odpovědnosti
PoĹľadavky normy TL 9000 v souvislosti s poĹľadavky ISO 9001:2015

Nástroje na zlepšování

G–8D report a metodika řešení problému
FMEA – Analýza možností vzniku neshod, jejich příčin a následků

LEGISLATIVNÍ ŠKOLENÍ – oblast EMS
Základní legislativa EMS

LEGISLATIVNÍ ŠKOLENÍ – oblast BOZP
Přehled legislativních požadavků v oblasti BOZP
Identifikace a hodnocenĂ­ rizik BOZP
Školení zaměstnanců – PO,  BOZP
Školení vedoucích zaměstnanců – PO, BOZP

Po dohodě lze zajistit speciální školení přímo u klientů.