Integrované audity

Jsou prováděny u klientů, kteří mají zavedeno více systémů řízení, které jsou vzájemně integrovány do společných pravidel dle jednotlivých systémových norem. Takové audity jsou prováděny zkušenými auditory s dlouhodobou praxí v daných oborech. Auditní tým současně posuzuje jednotlivé procesy z hlediska naplnění požadavků kvality, dopadů na životní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci a dalších aspektů.

Hlavní přínosy: