ISO 50001 – systém managementu hospodaření s energií

Tento systém umožňuje vytvoření pravidel pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a efektivnější využívání energie. Globálním cílem je snižování emisí skleníkových plynů a dalších dopadů na životní prostředí.
Norma je vysoce kompatibilní s dalšími systémy řízení, především s ISO 14001.

Hlavní přínosy: