ISO/IEC 27001 – systém managementu bezpečnosti informací

Systém specifikuje požadavky na zavedení bezpečnostních opatření v kontextu celkových rizik organizace.

Požadavky této normy jsou aplikovatelné ve všech typech organizací bez ohledu na velikost a povahu činností.

Lze vytvořit integrovaný systém spolu s dalšími systémy řízení.

Hlavní přínosy: