BS OHSAS 18001 ‚Äď syst√©m managementu bezpeńćnosti a ochrany zdrav√≠ pŇôi pr√°ci

Norma specifikuje poŇĺadavky na syst√©m managementu bezpeńćnosti a ochrany zdrav√≠ pŇôi pr√°ci. Vych√°z√≠ z proveden√© anal√Ĺzy rizik v jednotliv√Ĺch procesech a nastavuje pravidla pro jejich Ňô√≠zen√≠.
Je plnńõ kompatibiln√≠ s normami ISO 9001 a ISO 14001. Je aplikovateln√° ve vŇ°ech organizac√≠ch bez ohledu na povahu ńćinnost√≠ a rizik.

Hlavn√≠ pŇô√≠nos: