ISO 14001 – systém environmentálního managementu

Systém environmentálního managementu slouží především k identifikaci a řízení dopadů svých činností na životní prostředí.
V této normě jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, který lze využít pro interní potřeby organizace, nebo pro smluvní účely s dodavateli a klienty.

Hlavní přínosy: