O nás

Společnost ISO StarsEU,s.r.o. je česká certifikační společnost, která nabízí svým klientům provádění auditů systémů řízení na vysoké profesionální úrovni. Spolupracujeme se skupinou zkušených auditorů, kteří mají jednak dlouhodobé zkušenosti z provozní praxe a jednak v minulosti prováděli auditorskou činnost u dalších certifikačních společností. Tímto způsobem nabízíme klientům komplexní služby především v oblasti provádění integrovaných auditů.

V roce 2013 byla certifikační společnost ISO Stars EU, s.r.o. akreditována národním certifikačním orgánem ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17021:2011. Více informací najdete v záložce osvědčení o akreditaci.

Našim cílem není u klientů hledat neshody, ale pragmatickým způsobem posoudit možnost nalezení shody s požadavky jednotlivých systémových norem.  Společným cílem naší společnosti a klienta je vytvoření fungujícího systému řízení, který přináší klientovi podnikatelský efekt a není pouze „certifikátem na zdi“.

Výhodou spolupráce s naší certifikační společností je také operativnost a pružnost při plánování auditů. Vždy se snažíme přizpůsobit časovým možnostem klienta.
Dalším naším produktem je školící činnost, kde opět  využíváme zkušených lektorů, kteří teoretické poznatky umí prakticky aplikovat v  jednotlivých oblastech. Nabídka základních typů školení je uvedena v příslušné záložce.

Těšíme se na spolupráci s Vámi
Ing. Milan Bednařík, CSc.
jednatel společnosti

Napište nám

Jméno a příjmení

Email *

Telefon

Aktuální rok *

Zpráva: *

Povinné údaje jsou označeny symbolem *.